GDPR


Ochrana osobních údajů:

 • NeonGames.cz neshromažďuje osobní údaje uživatelů nad rámec nutného minima a tedy oprávněného zájmu.
 • Výjímku tvoří služba uživatelský účet, kde uživatel může, ale nemusí zadat své kontaktní údaje.
 • Tyto údaje slouží pro ověření totožnosti uživatele v případě ztráty/odcizení přístupových údajů.
 • K těmto údajům má uživatel vždy přístup a může je libovolně upravovat, nebo mazat.
 • NeonGames.cz získané osobní údaje nepředává třetím stranám.
 • Vyjímku samozřejmě tvoří údaje které jsou vyžádány orgány státní správy a Policií ČR, které mají na informace ze zákona nárok.
 • Logy serverů jsou uchovávány po dobu 3 let a nelze v nich provést takzvaný výmaz (zapomenutí uživatele).
 • Logy jsou uchovávány pro případ doložení aktivit při případném řešení technického, právního problému, nebo pro případ vyžádání ze strany orgánů státní správy a Policií ČR.
Jak je to s logováním IP adres na serveru?
 • V případě logování serverů jde o nezbytnou technickou součást každého serveru.
 • Logování slouží k diagnostickým účelům správce serveru a log přístupů vzniká automaticky při každém obdrženém požadavku na připojení.
 • Stejně se logují také výskyty jakýchkoliv chyb.
 • Z toho všeho je patrné, že při logování dochází ke zpracovávání de facto technických údajů nezbytných pro fungování příslušné služby, a tudíž jejich zpracování spadá pod oprávněný zájem.
 • Navíc se tato data nijak pravidelně nezpracovávají ani nepředávají třetím stranám.
 • Z toho vyplývá, že riziko negativních dopadů takového zpracování a případného porušení zabezpečení takových dat pro uživatele internetu je zcela minimální.
 • Vzhledem ke všem těmto okolnostem neplynou v tomto ohledu provozovatelům serverů z GDPR žádné zásadní nové povinnosti nad rámec obecných povinností, jako je přiměřené zabezpečení dat či informační povinnost.